Z poprzednich rozważań wynika, iż w zakresie wychowania seksualnego istnieją podstawowo ważne obszary, które nie poddają się kształtowaniu na podstawie nauk empirycznych, gdyż wchodzą w zakres ideologii i filozofii (moralności i etyki) i one w ostatecznej instancji rozstrzygają o odpowiedzi na dane pytanie. Byłoby jednak niesłuszne, gdybyśmy wy- snuli z tego wniosek, iż w ogóle nie ma tutaj żadnych problemów ani spraw, które mogą być poddane naukowej empirycznej weryfikacji. Wydaje się, że dla organizacji i właściwego kształtowania wychowania seksu- alnego wielkie znaczenie naukowe ma zbadanie i ustalenie stanów następujących zagadnień1J:

– wymagań, jakie wychowaniu seksualnemu stawiają poszczególne nauki przyrodnicze i społeczne, jak: fizjologia i psychologia życia płciowego z seksuologią, socjologia życia płciowego i małżeństwa, etyka i ideologia (w Polsce – socjalistyczna)

– rzeczywistej praktyki seksualnej ludzi, zwłaszcza młodzieży, w zróżnicowaniu według miejsca zamieszkania (miasto – wieś), płci, zawodu i poziomu wykształcenia, stosunku do religii, wieku

– najczęściej występujących trudności i zaburzeń towarzyszących inicjacji seksualnej młodzieży, zwłaszcza tych, które są spowodowane brakiem właściwej informacji rzeczowej lub fałszywymi opiniami wartościującymi

– nastawienia nauczycieli względem samej idei wychowania seksualnego oraz stopnia rzeczowego i metodycznego przygotowania nauczycieli do tej pracy wychowawczej

– nastawienia różnych społecznych grup rodziców do wychowania seksualnego oraz kształtu uprawianej przez nich rodzinnej pedagogiki seksualnej.

Te generalnie tutaj naszkicowane dziedziny nadają się do badania obiektywnego za pomocą metod właściwych czy to naukom przyrodniczym (zagadnienia fizjologiczne i seksuologiczne życia płciowego) czy społecznym.

O badaniach polskich przydatnych do formułowania programu wychowania seksualnego

Czy i w jakim stopniu w Polsce problemy te są przebadane oraz w jakim zakresie organizator wychowania seksualnego w naszym kraju dysponuje wiedzą sprawdzalną i niepodważalną? Odpowiedź na to pytanie nie może być, niestety, jednoznaczna. Występuje bowiem duża dysproporcja między poszczególnymi problemami, z których jedne są badane wielokrotnie i aż w nadmiarze, inne zaś nie wyszły poza fazę dorywczych sondaży lub nie były badane w ogóle. Występuje również zjawisko inne, polegające na tym, iż niemal wszystkie badania w tym zakresie były robione na próbach przypadkowych (incydentalnych) i w tym sensie budzą zastrzeżenia metodologiczne. Oznacza to, iż niemal wszyscy badacze tych zagadnień w Polsce opierali się na wynikach “uzyskiwanych przez zbadanie grupy ludzi, która z jakichś względów była im dostępna w badaniu, lecz

Przytaczam tutaj tezy własnego referatu wygłoszonego na sympozjum w Rostocku (1968) Die notwendigen Richtungen der Forschungen im Bereich der Sexualerziehung, drukowanego w języku niemieckim, Rostock 1970. nie była to z reguły grupa osób skonstruowana z zachowaniem wszelkich wymagań odnoszących się do próby reprezentatywnej czy to dla całej populacji, czy dla jakiejś grupy wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Maj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031