Choroby

Z poprzednich rozważań wynika, iż w zakresie wychowania seksualnego istnieją podstawowo ważne obszary, które nie poddają się kształtowaniu na podstawie nauk empirycznych, gdyż wchodzą w zakres ideologii i filozofii (moralności i etyki) i one w ostatecznej instancji rozstrzygają o odpowiedzi na dane pytanie. Byłoby jednak niesłuszne, gdybyśmy wy- snuli z tego wniosek, iż w ogóle nie ma tutaj żadnych problemów ani spraw, które mogą być poddane naukowej empirycznej weryfikacji. Wydaje się, że dla organizacji i właściwego kształtowania wychowania seksu- alnego wielkie znaczenie naukowe ma zbadanie i ustalenie stanów następujących zagadnień1J:

Czytaj dalej

Konsekwencją tego jest często spotykana wrogość naszej kultury wobec przejawów aktywności seksualnej, co wyraża się m.in, w postaci mniej lub. bardziej uświadamianych, a czasem nieświadomych, niechętnych i podejrzliwych nastawień wobec problematyki wiążącej się z seksualnością człowieka. Próby korekcji fałszywych poglądów, przesądów, uprzedzeń, niechętnych ustosunkowań oraz braku akceptacji pewnych zachowań nierzadko wywołują negatywne emocjonalne ustosunkowania się pacjenta do terapeuty, a nawet mogą stwarzać poważne problemy moralne, wywołane przez rewizję zinter- nalizowanych przez niego norm moralności katolickiej, panujących w naszym społeczeństwie.

Czytaj dalej

Torbiele takie powstają albo w następstwie zmian wywołanych w krążeniu skrętem trąbki, albo też w wyniku przedostawania się krwi miesięcznej z macicy, jeśli istnieje jakaś przeszkoda uniemożliwiająca jej odpływ na zewnątrz. Obie te sprawy chorobowe nie są procesem zapalnym. 1

Zakażenia wywołane przez bakterie ropotwórcze po porodzie lub po poronieniu mają niekiedy przebieg bardzo ciężki. Często również uogólniają się powodując groźne powikłania, a nawet zgon. Poporodowe ropniaki jajowodu dlatego przywykliśmy . uważać za niebezpieczniejsze cd ropniaków w przebiegu zakażenia ,rzeżączkowego, że nie mają one tendencji do umiejscowienia się i często przebijają również do narządów sąsiednich.

Czytaj dalej

Łożysko w ciąży jajowodowej nie powstaje -jak w ciąży wewnątrzmacicznej – z elementów kosmówki i doczesnej, która, jak już wspomniano, ściśle biorąc nie istnieje, ale jest tylko rozrośniętą kosmówką, bez udziału doczesnej. Dlatego też i mięśniówka jajowodów nie jest oddzielona od łożyska, ale pozostaje z nim w organicznej łączności. Niezależnie od słabego odczynu doczesnowego jajowodów (o ile można o nim w ogóle mówić) występują w ciąży pozamacicznej pewne zmiany w obrębie samej macicy, jak nieznaczne powiększenie się tego narządu oraz roz- pulchnicnie jej ścian. Zmiany te są o wiele mniej wyraźne niż w pierwszych tygodniach ciąży prawidłowej. Podkreślić jednak trzeba, że w macicy wytwarza się prawidłowa, gruba doczesna, jak w przypadkach zwyczajnej ciąży wewnątrz- macicznej.

Czytaj dalej

Drugim warunkiem niezbędnym dla spełnienia funkcji społecznej zachowania seksualnego jest umiejętność nawiązania interakcji seksualnej. Czy tego rodzaju umiejętność jest rzeczywiście niezbędna? Nie ma przecież wymagania, aby każdy dorosły człowiek nawiązywał kontakty erotyczne. Odpowiedź jest jednak inna, jeśli zapytamy, czy człowieka wykazującego brak takiej umiejętności możemy uznać za prawidłowo funkcjonującego seksualnie? Umiejętność taka jest więc niezbędna dla tych wszystkich, którzy podejmują lub chcą podjąć współżycie seksualne. Zdarza się oczywiście, że ludzie, którzy „nie umieją”, stosując mechanizm psychologicznej racjonalizacji tłumaczą się, że „nie chcą”. Tego rodzaju przypadki znane są wszystkim klinicystom i wymagają starannego różnicowania diagnostycznego. Dla ogromnej większości ludzi jest to jednak umiejętność niezbędna, nabywana dzięki długotrwałemu uczeniu się nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania interakcji społecznych, w tym także interakcji seksualnych. Jest sprawą oczywistą, że wymaganie to stawia się w pełnym wymiarze ludziom dorosłym, przy równoczesnym traktowaniu okresu adolescencji jako tej fazy rozwoju, w której nabyta wcześniej umiejętność funkcjonowania koleżeńskiego ma być uzupełniona odpowiednimi umiejętnościami w zakresie kontaktu erotycznego. Zgodnie więc z prawami uczenia się – np. próby zdobywania sympatii poprzez ciągnięcie koleżanki za warkocze lub przypinanie jej sukienki pluskiewką do ławki kończą się w pewnym okresie ze względu na negatywne wzmocnienia, ustępując miejsca działaniom bardziej skutecznym, aprobowanym i w ten sposób wzmacnianym pozytywnie.

Czytaj dalej

Analogiczny obraz moralności seksualnej kreśli autor anonimowej rozprawy, wydanej w Łodzi w roku 1922, choć on z kolei przyczynę niskiego stanu moralności widzi… w Kościele, przeszkadzającym w uświadamianiu seksualnym ludzi: „Wielowiekowe błędne teorie mnichów i w ogóle kleru średniowiecznego, który we wszystkim, co dotyczyło życia płciowego, widział rzecz haniebną, brudną i grzeszną, złożyły się na to, że po dziś dzień nawet wzmianka dotycząca życia płciowego – wywołuje rumieniec na twarzy i dziedzina ta, nie mniej naturalna i ważna niż inne funkcje ciała, okrywana jest grubą tajemnicą”.

Czytaj dalej

Rozrodczak jajnika jest guzem złośliwym o budowie zasadniczo różnej od budowy jądrzaka (cewkowego gruczolaka) tego narządu. Składa się on z komórek nabłonkowych średniej wielkości, kształtu wielokątnego lub okrągłego, z dużym okrągłym lub owalnym, słabo barwiącym się jądrem i jasną protoplazmą zawierającą glikogen. Komórki te, ułożone w gniazda i sznury w luźnej tkance łącznej, zawierającej znaczną liczbę limfocytów (jedna ze znamiennych cech rozrodczaka), przejawiają skłonność do układh pęcherzykowatego i do tworzenia wielojądrowych komórek olbrzymich.

Czytaj dalej

Maj 2017
P W Ś C P S N
« Sty    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031