Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

Detoksykacja alkoholowa

przecież wiadomo, że każdy chciałby pozbyć się nałogu, w momencie w którym już uświadomi sobie, że jednak go posiada. To wszystko powoduje, że można będzie zupełnie inaczej na to zacząć patrzeć, w momencie w którym jednak będziemy wiedzieli jak się za to wszystko zabrać. Wiadomo, że za jakiś czas można będzie całkowicie inaczej na pewne sprawy zacząć sobie patrzeć, jak i również przekonać się o tym, że dla nas również wiele to będzie mogło znacz. Przecież wiadomo, że oczekiwania związane porzuceniem nałogów bywają bardzo różnorodne i nie zawsze są takie jak sami byśmy sobie od samego początku życzyli. Dlatego warto jest już dziś mieć to wszystko na uwadze, by można było zaprowadzić pewne zmiany, jak i również zobaczyć, że mimo wszystko dezoksydacja alkoholowa to skuteczna walka z nałogiem. Nawet jeśli na samym początku wiele osób nie do kona będzie do tego przekonujących to i tak za jakiś czas można będzie zmienić swoje zdanie. Od czasu do czasu można będzie zmienić swoje nastawienie, pod warunkiem, że jednak komuś mocniej będzie zależało na uzyskaniu danego efektu. Śmiało można więc już dziś pomyśleć nad tym, że mimo wszystko dezoksydacja alkoholowa będzie mogło wiele dla nas znaczy. Przecież wiadomo, że jeśli nawet na poczekaniu nie jesteśmy przekonani, to jednak

dezoksydacja alkoholowa

zbędnie mogło wiele nam pomóc. Koniecznie więc należy o tym pamiętać, by w późniejszym czasie można było zmienić swoje nastawienie do tego typu spraw.

Odwyk alkoholowy

możliwości związane z rzucaniem nałogów są naprawdę bardzo różne. Jednocześnie należy mieć świadomość co do tego, że nawet jeśli na samym początku nie do końca jesteśmy na coś zdecydowani, to i tak można będzie zmienić swoje zdanie, pod warunkiem, że jednak będziemy tego chcieli. Możliwości rzucania nałogów wciąż się zmieniają, jednak jednym z bardziej popularnych w ostatnim czasie wydaje się być właśnie odwyk alkoholowy i to na nim należy się skupić od samego początku. Pomimo tego, że być może nie będzie to stanowiło większego wyzwania, by na niego pójść rot jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście już po pierwszej wizycie. Nie od dziś wiadomo, że jednak odwyk bywa specyficznym przeżyciem. Dlatego niezależnie od tego, jak na pewne sprawy się zapatrujemy obecnie to i tak można będzie zmienić swoje zdanie. Wiadomo, że jeśli chodzi o kwestie pozbycia się takiego nałogu, to jednak w dużej mierze wiele zależy od naszego podejścia, a z tym jak wiadomo bywa naprawdę bardzo różnie. Nie od dziś wiadomo, że jednak

odwyk alkoholowy

to kwestia właściwego podejścia, jak i również zrozumienia, że dla każdego będzie się to mogło okazać zbawienne. Śmiało można już dziś o tym pomyśleć by wiedzieć, jak na pewne sprawy można będzie się zapatrywać. Wiadomo, że za jakiś czas zupełnie inaczej na pewne sprawy zaczniemy sobie patrzeć, oraz zobaczymy, jak wiele korzyści może to mieć właśnie dla nas samych.

Ośrodek leczenia alkoholizmu

nawet jeśli na samym początku coś nie do końca nam się podoba, to jednak w późniejszym czasie zobaczymy, że leczenie tego typu jest niezwykle skuteczne. Wiadomo, że nawet jeśli na samym początku komuś będzie się wydawało, że jednak da sobie rade i samodzielnie wyjdzie z nałogu, to jednak po pewnym czasie będzie mógł przekonać się o tym, że wcale nie jest to takie proste, jak na samym początku mogłoby się wydawać. Śmiało można więc już dziś zastanowić się w jaki sposób podchodziliśmy właśnie do tego tematu już dziś, a zobaczymy jak wiele korzyści może mieć to właśnie dla nas samych. Wiadomo, że za jakiś czas można będzie zmienić swoje nastawienie do pewnych kwestii jak i również pomyśleć, jakiego typu możliwości wyjścia z nałogu posiadamy. Nawet jeśli początkowo nie bardzo będziemy na coś takiego zdecydowani, to jednak po pewnym czasie zobaczymy, ze mimo wszystko ośrodek leczenia alkoholizmu ma racje bytu. Nawet jeśli na samym początku nie do końca komuś będzie to odpowiadało, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje podejście. Śmiało można już dziś pomyśleć, że jednak leczenia alkoholizmu to opcja dla każdego, kto ma taki właśnie problem. Pomimo tego, że

ośrodek leczenia alkoholizmu

wydaje się pozorna pomocą, to jednak wiele osób przekonało się już o jej skuteczności. Przekonamy się o tym, że mimo wszystko dla właściwie każdego będzie się to mogło okazać zbawienne.

Większość LBA szybko i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie z jelita cienkiego. Maksymalne stężenie LBA we krwi pojawia się zwykle po 1 – 2 h od ich zażycia. Bezwzględne maksymalne stężenie dla wielu LBA we krwi podał Frishman [342]. Duża indywidualna zmienność w stopniu wchłaniania się z jelit występuje w wypadku atenololu, timololu i oksprenololu, jednak i w ich przypadku ponad 50% podanej dawki ulega zwykle wchłonięciu. Istnieją natomiast znaczne różnice w dostępności biologicznej LBA. Takie LBA, jak alprenolol i propranolol pomimo świetnej wchłanialności z jelit ulegają znacznej ina- ktywacji przy pierwszym pasażu przez wątrobę i dlatego ich dostępność biologiczna wynosi 10-30% przeciętnej dawki leczniczej. Oba LBA podane w dawkach maksymalnych mają większą dostępność biologiczną, gdyż wątrobowe układy enzymatyczne unieczynniające te LBA ulegają wysyceniu.

Czytaj dalej

Warunek dojrzałości ma na celu zapewnienie kontaktów seksualnych między osobnikami mogącymi stworzyć układ na zasadach partnerskich, a nie zależnościowych (bowiem ten pierwszy stwarza podstawę do osiągania dużych napięć emocjonalno-seksualnych oraz satysfakcji), oraz ma zapewnić uniknięcie niepożądanych konsekwencji, wynikających z kontaktów seksualnych. Ma także przeciwdziałać podejmowaniu sto- sunków płciowych ludzi dojrzałych z dziećmi, które nie mają dostatecznego rozeznania co do istoty tego rodzaju kontaktów oraz ich konsekwencji, a ponadto nie mają potrzeby ich utrzymywać. Warunek dojrzałości, chociaż wydaje się słuszny, w praktyce nastręcza niekiedy wiele trudności w jego ustaleniu. Nie wiadomo bowiem, czy.należy akcentować dojrzałość biologiczną, społeczną czy psychiczną (.intelektualną lub emocjonalną) oraz kto ma ją oceniać. Poza tym słabą stroną tego warunku jest niemożność spełnienia go przez młodzież, a zwłaszcza nastolatków, z czego nie wynika, że ich praktyki i zachowania seksualne można kwalifikować do patologicznych. Warunku dojrzałości nie spełniają oczywiście dzieci, z czego również nie wynika wniosek, aby wszelkie kontakty seksualne między dziećmi, typowe dla tego okresu życia, jak np. wzajemne dotykanie, oglądanie itp., zaliczyć do patologii seksualnej.

Czytaj dalej

Po ukończeniu kuracji i ustąpieniu objawów schorzenia, konieczna jest 3-tygodniowa obserwacja chorej. Przeprowadza się co kilka dni mikroskopowe badanie wydzieliny szyjki macicznej, cewki moczowej, gruczołów Bartholina i gruczołów przycewkowych. Ponadto dokonuje się prób wyhodowania gonokoków na specjalnych pożywkach. Brak dwoinek Neissera w rozmazach, ujemny wynik szczepienia ich na pożywki oraz dwukrotne lub trzykrotne dokładne zbadanie kobiety po kolejnych miesiączkach uprawniają do uważania kobiety za wyleczoną. Niestety jednak, jajowody są dla tego rodzaju badania kontrolnego niedostępne. Z tych względów wskazane jest dla uzyskania pewnych danych wykonanie odpowiednich odczynów serologicznych (związanie komplementu).

Czytaj dalej

Dolegliwości w chromaniu typu posturalnego znosi zmiana postawy, podczas gdy w niewydolności tętniczej czy w niedokrwieniu ogona końskiego zmiana postawy nie znosi ich i trwa tak długo jak ćwiczenie. Badanie tętna na tętnicy udowej, tętnicach obwodowych przed ćwiczeniem i natychmiast po ćwiczeniu, które wykonywane jest aż do bólu, umożliwia odróżnienie chorego z niewydolnością krążenia. Wystąpienie (lub nasilenie) zaburzeń czucia i motoryki cechuje chorego z chromaniem neurogennym. Kiedy chory z niewydolnością tętniczą spaceruje aż do wystąpienia bólu, wtedy niedokrwione mięśnie stają się sztywne. Sztywność ta nie powinna być mylona z osłabieniem i zaburzeniami czucia występującymi u chorych z zespołem ogona końskiego.

Czytaj dalej

Jak wspomniano wyżej objawy pozasercowe oraz zaburzenia rytmu i przewodzenia pozwalają w większości przypadków przypuszczać zatrucie glikozydami naparstnicy. Żaden z nich nie jest jednak patognomonicz- ny. Dlatego w praktyce klinicznej niezastąpioną metodą rozpoznawania zatrucia tymi glikozydami jest dokładna obserwacja chorego po odstawieniu leku (ryc. 18.4). Wielkie nadzieje w uzyskaniu większej dokładności w rozpoznawaniu łączono z wprowadzeniem w 1968 r. metody radio- immunologicznego oznaczania stężeń glikozydów naparstnicy w Surowicy krwi. Dzięki tej metodzie określono m.in, zakres stężeń terapeutycznych, który zawiera się w dość szerokich granicach 0,8 – 2,5 ng/ml. Wy- kazano przy tym, iż średnie stężenie terapeutyczne glikozydów wynosi 1,0 ng/ml, w stanach dysrytmii naparstnicowych ok. 3 ng/ml [23]. Istnieje jednak znaczny obszar nakładających się stężeń fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych (ryc. 18.5): zdaniem niektórych stężenie digoksyny nie jest przydatne w rozpoznawaniu zatrucia glikozydami naparstnicy. W ujęciu mniej arbitralnym [16] można powiedzieć, że: 1) zatrucie glikozydami naparstnicy, w powiązaniu ze stanem klinicznym wydaje się pewne, gdy jej stężenie w surowicy krwi 3 ng/ml lub stężenie potasu w surowicy krwi < 3,5 mmol/1, 2) zatrucie glikozydami naparstnicy jest prawdopodobne, jeśli stężenie leku 3 ng/ml tylko wówczas, gdy są spełnione co najmniej 2 z następujących warunków: stężenie potasu > 5 mmol/I, stężenie kreatyniny >150 mmol/1, wiek pacjenta 60 lat, dawka glikozydów naparstnicy > 6 ng/kg/24 h stosowana przez co najmniej 1 tydzień. Często wymieniana konieczność leczenia glikozydami naparstnicy przez monitorowanie jej stężeń w surowicy krwi okazuje się nadal sprawą dyskusyjną, ponieważ nie znane są dokładnie wzajemne powiązania.między czynnikami, które decydują o ostatecznym działaniu terapeutycznym,

Czytaj dalej

Następstwem średniowiecznych zapatrywań na seksualność było roz- jwszechnianie poglądu, że diabeł, za pośrednictwem kobiety, chce uzyskać panowanie nad człowiekiem (a właściwie nad mężczyzną). Palono na stosach bądź topiono tysiące niewinnych kobiet i dziewcząt, gdy padło na nie podejrzenie, że miały stosunek z diabłem. W XVI wieku próbowano nawet „naukowo” opracować problem potomstwa mającego powstać ze stosunków szatana z „wiedźmami”. Jeszcze w roku 1751, a więc już w epoce Oświecenia, opracowano w Niemczech kodeks karny, przewidujący karę śmierci przez spalenie na stosie za wszelkie praktyki seksualne z diabłem.

Czytaj dalej

Podobne znaczenie ma podawanie antybiotyków zwierzętom szczególnie wartościowym pod względem hodowlanym. Małe dawki antybiotyków mają także znaczenie w modyfikowaniu procesów fizjologicznych, prowadzących do zwiększenia szybkości przyrostu masy i podniesienia walorów jakościowych mięsa. Pod wpływem antybiotyków wyraźnie zwiększa się wchłanianie składników pokarmowych i aktywność enzymów trawiennych, co w efekcie końcowym sprzyja wchłanianiu i przyswajaniu pokarmów [13].

Czytaj dalej

Lipiec 2017
P W Ś C P S N
« Cze   Wrz »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31